Felhasználási Feltételek

Az alábbi feltételek a Parga.hu weboldal használatát szabályozzák. A Parga.hu (továbbiakban: weboldal) elérésével, böngészésével, használatával a honlap olvasója, böngészője (továbbiakban: Felhasználó) elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a feltételeket.

Általános információk

A weboldal szerkesztői minden ésszerű erőfeszítést megtesznek a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállalalnak felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található leírások és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Más weboldalakra mutató hivatkozások (linkek)

A weboldalon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a weboldalt és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A weboldal nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A weboldal nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok, szerzői jogi információk

A weboldalon publikált összes cikk, mondat, kifejezés, valamint a Parga.hu vízjelével ellátott képek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Parga.hu honlapon található összes cikk, leírás, mondat, kifejezés felhasználásához, átírásához, más honlapon, dokumentumban, valamint bármilyen nyomtatott formában történő közléséhez az impresszumban megjelölt szerkesztők együttes, feltétlen írásbeli hozzájárulása szükséges. Írásbeli hozzájárulás nélkül a Parga.hu cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek vagy képeinek átvétele nem engedélyezett, és szigorúan tilos.

A törvényben foglaltak szerint a szerzői jog értelmében írásbeli engedély nélkül tilos továbbá a weboldal cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek, képeinek:

  • többszörözése,
  • terjesztése,
  • más honlapon, weboldalon bárminemű felhasználása,
  • nyomtatásban megjelenítése,
  • katalógusban, prospektusban megjelenítése,
  • nyilvános előadásban felhasználása,
  • a nyilvánossághoz történő más cég, szervezet vagy magánszemély általi továbbközvetítése.

Amennyiben a weboldal bármely részének, cikkének, leírásának, mondatának, kifejezésének, képének írásbeli engedély nélküli másolása, vagy átvételének ténye fennáll, az oldal szerkesztősége kártérítésre tart igényt, melynek elmulasztása esetén a jogi útra terelés jogát fenntartja. Szerzői jog megsértése esetén az oldal szerkesztői a polgári peres úton történő jogi érvényesítést, a jogsértés helyreállítását, valamint kártérítési igény benyújtását kezdeményezik.

A jogvédett, oldalunkon található tartalom esetleges jogtalan felhasználását vitás esetben képernyőmentéssel, rendszergazdai igazolással, valamint ügyvédi ellenjegyzéssel is igazolhatjuk.

A weboldal jogvédelmi információnak, felhasználási feltételeinek nem ismerete, a szerzői jog figyelmen kívül hagyása nem mentesíti az oldal tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül másolót a következmények alól.

Apartmanok és szállodák Görögország nyugati részén az Epirusz vidéken, ahol Parga is található!
Kattints a képre az ablak bezárásához, és nézd meg a legjobb helyi szállásokat!
error:
Scroll to Top