ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Parga.hu webshop – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.parga.hu weboldalon elérhető webshopra, a rendelési felület keretében nyújtott szolgáltatásra, azok igénybevételére, illetve a rendelések során létrejött értékesítésekre terjed ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a parga.hu (tulajdonos: Vizi Zoltán E.V., Székhely: 5700 Gyula, Bárdos u. 14; adószám: 78347940-1-24), mint szolgáltató által üzemeltetett parga.hu weboldal rendelési felületének használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat webáruházunkban, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.parga.hu weboldalon elérhető webshopra, a rendelési felület keretében nyújtott szolgáltatásra, azok igénybevételére, illetve a rendelések során létrejött értékesítésekre terjed ki.

II. A Szolgáltató

A parga.hu címen elérhető rendelési felületet a Vizi Zoltán E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató székhelye: 5700 Gyula, Bárdos u. 14

A Szolgáltató adószáma: 78347940-1-24

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: pargahu@gmail.com

A tárhely-szolgáltató adatai: Cégnév: 3 in 1 Hosting Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A.

III. A vásárló

Az a megfelelően regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó, aki a parga.hu web oldalon a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

IV. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a parga.hu weboldalon egy rendelési felületetet üzemeltet, melyen a Szolgáltató ismeretterjesztő digitális termék értékesítését végzi. A Szolgáltató által értékesített termék vásárló általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

V. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A webáruház megtekintésére és abból való vásárlásra regisztrált és nem regisztrált vásárló egyaránt jogosult. A vásárláshoz nem szükséges a weboldalon történő előzetes regisztráció, jelenleg regisztrációs lehetőség nem elérhető.

A vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat tartalmazza

VI. Webáruház, rendelési felület

A Szolgáltató rendelési felületén megrendelhető útikalauzt a ‘webshop’ tartalmazza. A webáruház megtekintése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges. A Webáruházban feltüntetett árak meghatározására forintban kerül sor.

Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy vásárlás esetén a parga.hu rendszere, mint adatkezelő által a parga.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatatok átadásra kerülhetnek a Stripe , mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által szükség esetén továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe (stripe.com) online fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Kereskedő neve: Vizi Zoltán E.V.

Székhelye: 5700 Gyula, Bárdos u. 14.

Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.parga.hu

Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím.

VII. Megrendelés

A webáruházból történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

Rendelés leadása a parga.hu weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a parga.hu webcímen. Megrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A Parga digitális útikalauz (továbbiakban: Útikalauz vagy útikönyv) felhasználója a megrendelő természetes személy (továbbiakban: Vásárló), illetve amennyiben rendeléskor tévesen / rosszul megadott adatok kerültek kitöltésre, akkor a küldött díjbekérőt sikeresen kiegyenlítő természetes személy. Vásárló elfogadja, hogy a parga.hu-n rendelhető szolgáltatás kizárólag mint természetes személy rendelhető meg. Cég, alapítvány, vállalkozó, stb jogi személy nevében,illetve részére a szolgáltatás nem rendelhető meg, továbbá jogi személy nem egyenlítheti ki a díjbekérő összegét.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A „megrendelem” gomb megnyomásával a vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk.
A megrendelés véglegesítésére a „megrendelem” gomb megnyomásával – kerül sor. A rendelés leadása előtt a szabályos számla kiállítása miatt a vásárlónak szükséges megadnia nevét, az e-mail címét, illetve a lakcímét.
A megrendelésről a vásárló a regisztrációs során megadott e-mail címére minden esetben visszajelzést, visszaigazolást kap, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a rendelés értékét, – a fizetési módot, továbbá a vásárló adatait.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan a kereskedő rendszerében hozzáférhető, visszakereshető. A vásárlók a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, vagy az pargahu@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek erre vonatkozó tájékoztatást.

VIII. Átvételi mód, küldés

A digitális útikalauz és annak küldése során egy speciális, PDF formátumú fájl kerül elküldésre a Vásárló által megadott e-mail címre. A fájl nagy mérete miatt (kb. 600 Megabyte) a letöltési helyet is megadjuk, ahonnan az Útikalauz korlátozott ideig és számban letölthető, ha a Vásárló által használt levelező rendszer esetleg nem tudná közvetlenül fogadni azt. Mivel az Útikalauz digitális, így nyomtatott formában nem kerül elküldésre.

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a vásárlót, hogy csatlakozzon a parga.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.

A vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért, a letöltés megszakadásáért, a Vásárló internetes adatforgalmának letöltésből adódó használatáért a Szolgáltató nem felelős.

A PDF olvasó programok esetleges hibái vagy egyedi jellegzetességei, mely során esetlegesen egyes programok nem tudják megjeleníteni, vagy csak korlátozottan tudják megjeleníteni az útikalauzt, kizárásra kerülnek.

IX. Fizetés, fizetési módok

A fizetésre közvetlen bankkártyás átutalással és online bankkártyás fizetéssel kerülhet sor.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

X. Elállási jog

A szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása (nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása). A vonatkozó Korm. rendelet szerint ezen speciális szolgáltatás megvásárlásakor a vásárló ezt tudomásul veszi, és beleegyezik hogy a speciális digitális jelleg miatt elveszti felmondási jogát.

XII. Teljesítési határidő

Online bankkártyás fizetés esetében a vásárlást követő 48 órán belül a rendszer legenerálja és elküldi a digitális útikalauzt a vásárló által megadott e-mail címre, illetve amennyiben a Vásárló által használt levelező rendszer esetleg nem tudná közvetlenül fogadni azt, egy egyedi letöltési linket is megadásra kerül, ahonnan 168 óráig letölthető a fájl.

Banki átutalás esetén a teljesítés az összeg a megadott bankszámlaszámra történt sikeres beérkezését követő 48 órán belül kerül sor.

XVII. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, amely elérhető a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, továbbá az pargahu@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, pargahu@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben történik. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Tel/Fax: 06-66/324-976, E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Békéltető testületek listája:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

www.pbkik.hu, www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

www.bkmkik.hu, www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

www.bmkik.hu, www.bekesbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

www.bokik.hu, http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/bekelteto-testulet-2711

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

www.csmkik.hu, www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

www.fmkik.hu, www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

www.gymskik.hu, www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

www.hbkik.hu, http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/bekelteto-testulet-fo-oldala-2697

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

www.hkik.hu, http://www.hkik.hu/hu/bekeltet-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

www.jnszmkik.hu, www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

www.kemkik.hu, http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

www.nkik.hu, www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

www.pmkik.hu, www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu, http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

www.szabkam.hu, www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

www.tmkik.hu, http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

www.vmkik.hu, www.vasibekeltetes.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

www.veszpremikamara.hu, www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu, http://www.zmkik.hu/hu/bekeltet-testulet

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli ennek keretében köteles határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján Önnek lehetősége van továbbá, hogy a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.

A fogyasztónak panaszaival lehetősége van fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör tekintetében elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni. Bármely vita peres eljárás keretében való eldöntése kapcsán, – így többek között, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, – az ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság járhat el. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetőek el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni.

Jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni. Vásárló és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.

Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni a vásárlót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül alkalmazásra. A honlap kommunikációja titkosított HTTPS protokollon keresztül történik.

XVIII. Jogi nyilatkozat

A digitális útikalauzban megjelenő információk a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. A Szolgáltató az oldalon található adatokat a legnagyobb gondosság mellett állította össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

A Vásárló elfogadja, hogy az Útikalauz kizárólag a Vásárló saját használatára, illetve saját személyes háztartásának használatára*, információinak bővítésére használható szabadon. Más személyek, utastársak, cégek, szervezetek, intézmények, szolgáltatók, utazási irodák, utazási irodák alkalmottai, utazási irodákkal partneri, üzleti kapcsolatban állók, számára az Útikalauz fájl, az Útikalauz fájl helyére mutató letöltési link, illetve az Útikalauz fájlban található releváns információ semmilyen formában nem küldhető tovább, nem terjeszthető, kizárólag a szerző írásbeli jóváhagyásával.

*saját személyes háztartás = összesen max 4 fő, akik bizonyíthatóan együtt élő, vagy összetartozó családtagok

A Vásárló elfogadja, hogy a számára generált egyedi, látható és láthatatatlan vízjelekkel ellátott Útikalauzt vagy annak elérhetőségét, linkjét, a belőle kimásolt vagy lefényképezett információkat, stb a saját háztartás* jogosult tagjain kívül senki másnak, tehát az Útikalauz használatára nem jogosult, azt nem megrendelő személynek vagy személyeknek e-mailben, közösségi portálokon, csevegőprogramokban, stb soha, semmilyen körülmények között, senki kérésére nem küldi el.

A Vásárló elfogadja, hogy amennyiben az Útikalauzt a saját háztartást* jelentő családtagokkal megosztja, köteles gondoskodnia róla, hogy ezen a személyek minden ponton betartsák a Felhasználási Feltételeket, melyeket ők az Útikalauz első oldalain olvashatnak, és rájuk is teljeskörűen vonatkozik. A Vásárló saját háztartásának tagjai az Útikalauzt senkinek nem küldhetik tovább. Amennyiben a saját háztartás bármely tagja bármilyen okból nem tartja be a Felhasználási Feltételeket, az mind a Vásárló számára, mint a Felhasználási Feltételeket megszegő családtag részére teljeskörű jogi és anyagi felelősséggel, valamint kártérítési következményekkel jár.

Az Útikalauz a Vásárló és saját személyes háztartásán kívüli ismeretszerzésen túl nem sokszorosítható, a szerző aláírásával ellátott írásbeli engedély nélkül az Útikönyv szövege és képtartalma nem használható fel sem részben, sem egészben. Utazási irodák, idegenvezetők, turisztikai vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtó személyek, vállalkozók, cégek, weboldalak, stb a szerzővel történő egyedi, kifejezetten erre vonatkozó írásbeli megállapodás nélkül az Útikönyvet nem adhatják tovább, nem tehetik közzé, azt nem kivonatolhatják, és semmilyen formában nem használhatják fel.

Az Útikalauz illetve a benne lévő tartalom honlapokon történő publikálása, közösségi oldalakra feltöltése, fájlmegosztó oldalakra történő feltöltése, torrent oldalakra feltöltése, fórumokon megosztása, csoportokban megosztása, más személyeknek, cégeknek elküldése, a letöltési link elküldése, az oldalak lefényképezése és elküldése semmilyen formában nem megengedett.

Minden egyes Útikalauz letöltéseinek száma, a letöltés pontos ideje, lokációja, a letöltők IP címe a visszaélések elkerülése érdekében 8 évig rögzítésre és tárolásra kerül. Az Útikalauz fájlt a rendszer visszaélés, illetve visszaélési gyanú esetén (a link másokkal megosztása, több különböző IP címről történő letöltés, a saját háztartás kereteit túllépő számú letöltés, stb) esetén elérhetetlenné teheti.

Minden kiadott Útikalauz egyedi, névre szóló, látható és láthatatlan digitális vízjelekkel ellátott, sorszámozott példány, mely egyedileg beazonosíthatóan tartalmazza a Vásárló adatait. Minden Jog Fenntartva.

Utolsó módosítás: 2024. 04. 01.

Apartmanok és szállodák Görögország nyugati részén az Epirusz régióban, ahol Parga is található!
error:
Scroll to Top